Microsoft .NET Framework 4.5

Link Download Microsoft .NET Framework 4.5 chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
  • Windows 8 Pro Mang lại nhiều tính năng nâng cao cho Windows 8

  • Windows 8 Pro mang lại cho bạn mọi thứ trong Windows 8 cùng với nhiều tính năng nâng cao nhằm hỗ trợ bạn dễ dàng kết nối với hệ thống mạng của công ty, truy cập tập tin trên đường đi, mã hóa dữ liệu của mình,…
  • Xếp hạng: 4 99 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Desktop Image Switcher 0.8.5 Beta

  • Một trong những tiện ích mới của Windows 7 đó là cho phép trình diễn ảnh nền desktop dưới dạng Slide show...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Advanced COM Port Redirector 4.0.7.39

  • Advanced COM Port Redirector là một ứng dụng Windows chuyên nghiệp cho phép bạn chuyển hướng tất cả các dữ liệu được gửi từ cổng nối tiếp đến bất kỳ một cổng nối tiếp khác không có vấn đề hay không trước cổng là ảo hay thật.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Hệ điều hành