.NET Framework 4.5

Tải xuống .NET Framework 4.5

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

Link Download Microsoft .NET Framework 4.5 chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ Xackup 1.0 Phần mềm sao lưu máy ảo

🖼️
 • Phát hành: Fungusware
 • Xackup là một giải pháp gọn nhẹ, dễ dùng để sao lưu các máy ảo trên XenServer.
 • windows Version: 1.0.33

🖼️ Leo (64 bit)

🖼️
 • Phát hành: Kryon Systems
 • Leo là một công cụ trợ giúp tương tác giúp bạn hoạt động bất kỳ ứng dụng hỗ trợ phần mềm nào trên máy tính.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 291

🖼️ CustomIcons

🖼️
 • Phát hành: Icon Empire
 • CustomIcons là tiện ích dễ sử dụng trong việc quản lý và tùy chỉnh các biểu tượng trên Windows.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 533

🖼️ SpaceSniffe Tìm những không gian đĩa cứng bị mất

🖼️
 • Phát hành: Uderzo Software
 • SpaceSniffer 1.1.4.0 là một phần mềm miễn phí cho phép bạn thấy rõ cấu trúc những thư mục và tập tin trên ổ đĩa của bạn dạng đồ họa.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.892

🖼️ XP Style Hacker 1.0

🖼️
 • Phát hành: Skyjuice Software
 • XP Style Hacker là tiện ích giúp bạn thay đổi giao diện của các ứng dụng mà các ứng dụng đó không hỗ trợ giao diện “mờ mờ ảo ảo” của Windows XP.
 • windows
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.354
Xem thêm Hệ điều hành