.NET Framework 4.5

Tải xuống .NET Framework 4.5

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
Link Download Microsoft .NET Framework 4.5 chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
 • ZeoOptimizer 1.0.0.9

 • Hiệu suất máy tính của bạn không được như ý muốn, các tác vụ thực thi chậm, nhiều thông báo lỗi xuất hiện. ZeoOptimizer là một phần mềm sẽ giúp bạn cải thiện, tối ưu hiệu suất máy tính, sửa lỗi registy và tăng tốc các tác vụ...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • NirCmd (32-bit)

 • NirCmd 2.47 là tiện ích cực nhỏ nhưng cũng cực kỳ đa năng. Chương trình cho phép bạn chạy ở chế độ dòng lệnh để thực hiện một tác vụ nhất định, ví dụ như thêm bớt các khóa vào Registry...
 • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
 • BatteryInfoView Xem thông tin pin trên laptop

 • Nếu đang cần một công cụ trợ giúp để tìm hiểu thông tin này, bạn hãy sử dụng BatteryInfoView 1.23. BatteryInfoView là ứng dụng miễn phí của NirSoft giúp bạn nắm được chi tiết về pin máy tính của mình.
 • Xếp hạng: 4 4 Phiếu bầu
🖼️
 • NirCmd (64-bit)

 • NirCmd 2.47 là tiện ích cực nhỏ nhưng cũng cực kỳ đa năng. Chương trình cho phép bạn chạy ở chế độ dòng lệnh để thực hiện một tác vụ nhất định, ví dụ như thêm bớt các khóa vào Registry...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Hệ điều hành