Microsoft Visual Studio 2008 Service Pack 1

Link Download Microsoft Visual Studio 2008 Service Pack 1 chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
 • ASP.NET Code Library

 • ASP.NET Code Library là một công cụ giúp người dùng dễ dàng quản lý mã nguồn của mình (30 ngôn ngữ được hỗ trợ), giữ mã nguồn có tổ chức, lưu dữ liệu trong một cơ sở dữ liệu được mã hóa an toàn, dán đoạn mã một cách nhanh chóng, đồng bộ hóa dữ ……
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • GridinSoft Notepad

 • GridinSoft Notepad được thiết kế nhằm cung cấp hệ thống chức năng hiệu quả đáp ứng hầu hết các yêu cầu cần thiết cho việc xử lý văn bản.
 • Xếp hạng: 3 6 Phiếu bầu
🖼️
 • AMPPS

 • AMPPS là phầm mềm được sử dụng để hỗ trợ quá trình thực hiện bộ cài tự động Apache, Mysql, PHP, Perl, Python và Softaculous trên máy tính.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Web Log Suite Professional Edition

 • Web Log Suite Professional Edition 4.1 là một trình phân tích bản ghi server trang web mạnh mẽ. Chương trình này được chi tiết hóa cao và các báo cáo rất dễ để cấu hình được thực hiện bởi rất nhiều ngôn ngữ, FTP, sổ địa chỉ file hoặc email.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Database