Microsoft Visual Studio 2008 Service Pack 1 dự phòng

Tải xuống Microsoft Visual Studio 2008 Service Pack 1 dự phòng

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống Microsoft Visual Studio 2008 Service Pack 1 dự phòng được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được
Link Download Microsoft Visual Studio 2008 Service Pack 1 chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
🖼️
🖼️
  • Microsoft SQL Server 2008

  • Microsoft SQL Server 2008 hay MS SQL Server 2008 là hệ quản trị cơ sở dữ liệu của Microsoft, được dùng để lưu trữ CSDL. Để làm việc với Hệ quản trị CSDL, chúng ta dùng ngôn ngữ SQL làm việc trực tiếp trên CSDL hoặc qua một ứng dụng.
  • Xếp hạng: 4 30 Phiếu bầu
🖼️
  • Scratch Phần mềm lập trình dành cho trẻ em

  • Scratch là một ngôn ngữ lập trình đồ họa dành cho trẻ em độ tuổi từ 8 trở lên và có thể chạy trên các nền tảng Mac, Windows và Linux. Scratch là dự án của Lifelong Kindergarten Group tại MIT Media Lab và được cung cấp hoàn toàn miễn phí.
  • Xếp hạng: 4 2.665 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Database