RISE Editor

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 446,1 KB
  • Lượt xem: 418
  • Lượt tải: 408
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/Me/2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7/NT
Giới thiệu

RISE là bộ phần mềm dành cho viện phát triển hệ thống thông tin. Sử dụng một nguồn mẫu RISE để tạo giải pháp thông tin toàn diện, bao gồm cơ sở dữ liệu, các dịch vụ web và hồ sơ dữ liệu. Nâng cấp năng suất phát triển và nâng cấp chất lượng cùng khả năng duy trì. Trải nghiệm người dùng RISE dựa vào khái niệm một dự án, tương đương với nó là các môi trường phát triển đã tích hợp. Người dùng làm việc với các nguồn và các bản vẽ là một phần của một dự án phát triển đơn. RISE hỗ trợ đầy đủ phương pháp đồ họa tới mẫu thông tin và hệ thống kỹ thuật, sử dụng biểu đồ ERD (Entity Relationship Diagram). Bên cạnh đó, RISE cũng hỗ trợ chỉnh sửa đồ họa đối với các đối tượng phức tạp như các phương pháp hiển thị và sắp đặt.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.