Microsoft Visual Studio Test Professional 2010 dự phòng

Tải xuống Microsoft Visual Studio Test Professional 2010 dự phòng

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống Microsoft Visual Studio Test Professional 2010 dự phòng được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được

Link Download Microsoft Visual Studio Test Professional 2010 chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ UltraEdit for Linux (32 bit)

🖼️
 • Phát hành: IDM Computer Solutions
 • IDM UltraEdit dùng để chỉnh sửa Text (văn bản), HEX, HTML và một số ngôn ngữ lâp trình khác.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 758

🖼️ Universal SQL Editor 1.7 Công cụ truy vấn cơ sở dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: Ming Software
 • Universal SQL Editor là công cụ truy vấn cơ sở dữ liệu dễ sử dụng, mạnh mẽ. Nó cho phép bạn kết nối Oracle, DB2, SQL Server, Sybase và cơ sở dữ liệu khác phù hợp...
 • windows Version: 1.7.6.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 944

🖼️ Edraw Office Viewer Component 8.0 Host tài liệu Office hiệu quả

🖼️
 • Phát hành: EdrawSoft
 • Edraw Office Viewer Component chứa ActiveX Control tiêu chuẩn, hoạt động như một kho chứa tài liệu ActiveX để lưu trữ các tài liệu văn phòng trong một hình thức tùy chỉnh hoặc trang web. Control này khá nhẹ và linh hoạt, cung cấp cho các nhà phát triển những khả năng mới để sử dụng Office trong một giải pháp tùy chỉnh.
 • windows Version: 8.0.0.733

🖼️ SmartCVS Professional

🖼️
 • Phát hành: SyntEvo
 • SmartCVS Professional là một công cụ CVS mạnh mẽ và rất dễ sử dụng, có chứa tất cả các công cụ cần thiết (SSH-client, so sánh file).
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 277

🖼️ Microsoft Kodu Game Lab 1.4 Hỗ trợ trẻ em lập trình game

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Microsoft Kodu Game Lab là phần mềm miễn phí cho phép các em nhỏ có thể lập trình và viết nên trò chơi của chính mình với sự hỗ trợ của ngôn ngữ Kodu.
 • windows Version: 1.4.11.0
 • Đánh giá: 29
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15.469
Xem thêm Database