Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2010

Tải về
3 (1) Microsoft Miễn phí 1.895 Dung lượng: 476,8 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 7/Vista/2003/2008/XP

Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2010 là nền tảng cốt lõi của giải pháp quản lý vòng đời cho ứng dụng của Microsoft (ALM). Nó có khả năng tự động hóa quá trình phân phối phần mềm đồng thời cung cấp cho bạn các công cụ cần thiết để quản lý dự án phát triển phần mềm thông qua vòng đời IT một cách hiệu quả nhất.

Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2010

Tính năng:

 • Kiểm soát phiên bản

Team Foundation Server 2010 cung cấp chế độ kiểm soát phiên bản nghệ thuật và tích hợp liền mạch với Visual Studio. Nó hỗ trợ người dùng tiến hành phát triển song song cùng với các tính năng mạnh mẽ như kiểm tra nguyên tử, phân nhánh và sáp nhập, ghi nhãn,…Các công cụ giảm thiểu tính phức tạp của việc phân nhánh và nối giúp bạn hiểu phạm vi, tổ chức, và bảo hành mã nguồn đồng thời dễ dàng xác định, theo dõi và quản lý thay đổi qua các phân nhánh.

 • Theo dõi hạng mục công việc

Team Foundation Server 2010 được tích hợp hệ thống theo dõi các hạng mục công việc như yêu cầu, nhiệm vụ, lỗi, vấn đề, trường hợp thử nghiệm,…

 • Tự động hóa xây dựng

Team Foundation Server 2010 cung cấp một máy chủ tự động hóa xây dựng mạnh mẽ và đầy đủ tính năng. Bạn có thể tùy chỉnh Team Foundation Build và lên cấu hình trigger để xây dựng thủ công, tích hợp liền mạch, xây dựng cuốn, kiểm tra, hoặc xây dựng theo lịch trình.

 • Báo cáo

Các bản báo cáo và biểu đồ trong Team Foundation Server 2010 có thể hỗ trợ bạn phân tích và theo dõi tiến độ và chất lượng trong thời gian thực. Dữ liệu công việc được lưu trữ trong kho dữ liệu và có tính năng của một khối OLAP cho phép tạo nhiều loại báo cáo bằng cách sử dụng Microsoft Excel và SQL Report Designer. Biểu đồ được dựa trên Microsoft Office SharePoint Server (MOSS)/SharePoint Server cũng như Windows SharePoint Services/SharePoint Foundation.

Yêu cầu hệ thống:

 • Bộ vi xử lý: 2.2 GHz hoặc nhanh hơn.
 • RAM: 1 GB.
 • Ổ cứng trống: 8 GB.
 • Windows Vista với Service Pack 2 (32-bit và 64-bit, ngoại trừ Windows Vista Starter và Home Basic Editions).
 • Windows 7 (32-bit và 64-bit, ngoại trừ Windows 7 Starter Edition).
 • Windows Server 2003 (32-bit) với Service Pack 2 hoặc sau (tất cả các phiên bản).
 • Windows Server 2003 R2 (32-bit) hoặc sau (tất cả các phiên bản).
 • Windows Server 2008 (32-bit và 64-bit) với Service Pack 2 hoặc sau.
 • Windows Server 2008 R2 (64-bit).
3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 476,8 MB
 • Lượt xem: 1.906
 • Lượt tải: 1.895
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows 7/Vista/2003/2008/XP
Tìm thêm: Visual Studio