MySQL 8.0.16

🖼️ Microsoft Visual Studio Test Professional 2015 Công cụ kiểm tra chất lượng sản phẩm

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Visual Studio Test Professional 2012 là phần mềm lý tưởng dành cho tester, chuyên gia phân tích nghiệp vụ, quản lý sản phẩm và nhà đầu tư đang cần đến công cụ cộng tác nhóm, nhưng không phát triển đầy đủ IDE.
 • windows Version: 2015
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.488

🖼️ ESF Database Migration Toolkit Professional Editon

🖼️
 • Phát hành: EasyFrom Inc
 • ESF Database Migration Toolkit là chương trình hỗ trợ chuyển đổi các dạng cơ sở giữ liệu khác. Phần mềm này cho phép bạn kết nối trực tiếp đến MySQL, SQL Server, PostgreSQL, Oracle, Access, Excel, Paradox, Lotus, dBase, Visual FoxPro...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 633

🖼️ Microsoft Visual Studio Test Professional 2010 Phần mềm hỗ trợ lập trình

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Visual Studio Test Professional 2010 là bộ công cụ tích hợp thử nghiệm, đặt ra kế hoạch theo dõi kiểm tra toàn diện.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 813

🖼️ Altova XMLSpy Enterprise Edition 2013 r2 sp2 Trình biên tập XML

🖼️
 • Phát hành: Altova
 • Altova XMLSpy 2009 là trình biên tập và là môi trường phát triển XML bán chạy nhất thị trường cho các tác vụ tạo mẫu, biên tập, chuyển đổi cũng như dò lỗi các công nghệ dựa trên nền tảng XML.
 • windows Version: 2013 r2 sp2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.750

🖼️ Pandali Intelligent Editor

🖼️
 • Phát hành: Pandali
 • Pandali Intelligent Editor là một shareware biên tập mã nhanh và nhỏ gọn cùng với sự hỗ trợ đặc biệt cho các file C++ .
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.215
Xem thêm Database