MySQL Server 8.0.16

Tải xuống MySQL Server 8.0.16

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

🖼️ SQLWave 6.4 Công cụ quản lý dữ liệu SQL

🖼️
 • Phát hành: Nerocode
 • SQLWave là công cụ giao diện đồ họa mạnh mẽ cho MySQL Client, được thiết kế nhằm tự động hóa và đơn giản hóa quá trình phát triển cơ sở dữ liệu.
 • windows Version: 6.4.1
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.190

🖼️ AMPPS

🖼️
 • Phát hành: Softaculous Ltd
 • AMPPS là phầm mềm được sử dụng để hỗ trợ quá trình thực hiện bộ cài tự động Apache, Mysql, PHP, Perl, Python và Softaculous trên máy tính.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.254

🖼️ Dr.Explain 4.10 Chương trình tạo file HTML, CHM

🖼️
 • Phát hành: Indigo Byte Systems
 • Dr.Explain là chương trình dùng giúp tạo ra các file CHM, HTML, giống như các tài liệu đi kèm hướng dẫn sử dụng phần mềm.
 • windows Version: 4.10.821
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.151

🖼️ ScriptCryptor Compiler

🖼️
 • Phát hành: Abyss Media Company
 • ScriptCryptor Compiler cho phép bạn nhanh chóng tạo các ứng dụng độc lập từ các tập tin VBS hay JS. Các tập tin VBScript hay JScript sẽ được chuyển thành các tập tin EXE đồng thời mã nguồn sẽ được mã hóa với thuật toán Blowfish.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 440

🖼️ Python 3.8 Ngôn ngữ lập trình cơ bản

🖼️
 • Phát hành: Python Software Foundation
 • Python 3.8.5 là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng động, có thể dùng để phát triển nhiều loại phần mềm khác nhau. Tải Python miễn phí.
 • windows Version: 3.8.5
 • Đánh giá: 21
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23.522
Xem thêm Database