Access to Oracle Chuyển đổi dữ liệu từ Access sang Oracle

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 15,6 MB
  • Lượt xem: 500
  • Lượt tải: 484
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/2000/Vista/7
Giới thiệu

Access to Oracle là chương trình chuyển database của Microsoft Access sang định dạng file database của sever Oracle.

Access to Oracle

Tính năng:

• Hỗ trợ tất cả các phiên bản của MS Access (bao gồm cả MS Access 2010).

• Hỗ trợ tất cả các phiên bản 32 và 64-bit của Windows và Linux / Unix sever Oracle.

• Chuyển đổi các chỉ số với tất cả các thuộc tính cần thiết.

• Không cần thiết phải cài đặt các thành phần của Oracle.

• Chuyển đổi mật khẩu bảo vệ database MS Access.

• Chuyển đổi databases MS Access với mức độ bảo mật của người dùng.

• Lựa chọn chuyển đổi một phần dữ liệu bằng cách sử dụng SELECT-queries.

• Lựa chọn chuyển đổi các bảng riêng lẻ.

• Lựa chọn để kết hợp dữ liệu MS Access vào một bảng hiện tại của Oracle.

• Đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu Oracle với các dữ liệu MS Access.

• Lưu quá trình chuyển đổi để thiết lập thành hồ sơ.

• Hỗ trợ chế độ dòng lệnh.

• Giao diện dễ sử dụng.

• Hỗ trợ cài đặt/gỡ bỏ.

Yêu cầu:

• Cài đặt MS Access.

Đặng Hương

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Ứng dụng liên quan và thay thế