MySQL Installer 8.0.16

Tải xuống MySQL Installer 8.0.16

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

🖼️ Valentina Studio 6.3 Tạo và quản lý cơ sở dữ liệu Valentina, MySQL, SQLite

🖼️
 • Phát hành: Paradigma Software
 • Valentina Studio là ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu Valentina, MySQL, SQLite, PostgreSQL mạnh mẽ, tích hợp trình soạn thảo sơ đồ và xây dựng truy vấn.
 • windows Version: 6.3

🖼️ MySQL to Access Chuyển đổi dữ liệu từ MySQL sang Access

🖼️
 • Phát hành: Intelligent Converters
 • MySQL to Access là chương trình chuyển đổi database MySQL sang định dạng Microsoft Access.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 511

🖼️ MySQL to Excel Chuyển đổi dữ liệu từ MySQL sang Excel

🖼️
 • Phát hành: Intelligent Converters
 • MySQL to Excel là chương trình xuất database của MySQL như bảng tính Microsoft Excel. Mỗi bảng MySQL trở thành một bảng tính, mỗi bản ghi trở thành một hàng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 886

🖼️ Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1 Gói cập nhật SP1 cho Visual Studio 2010

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Một lỗ hổng bảo mật được xác định trong ứng dụng MFC dẫn tới không xác định được đường dẫn tới system/localization.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15.153

🖼️ HexAssistant 2.5

🖼️
 • Phát hành: VeryTools
 • HexAssistant là một công cụ chỉnh sửa file dành cho cho windows. Với HexAssistant bạn có thể copy, cắt, dán, chèn hay xóa các đoạn hex, in các đoạn mã và chuyển thành mã nguồn C hay Java.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.966
Xem thêm Database