Paradise HRM 6.8

🖼️ Intranet Dashboard

🖼️
 • Phát hành: The ADWEB Agency
 • Intranet Dashboard là một hệ thống hợp nhất có chức năng điều hành các hoạt động của mạng nội bộ. Gói phần mềm này đem lại cho người quản lý rất nhiều tính năng quản trị công việc và nhân viên.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.118

🖼️ Reflect CRM Customer Database

🖼️
 • Phát hành: NCH Software
 • Phầm mềm Reflect CRM cho phép các doanh nghiệp dễ dàng theo dõi thông tin và sự tương tác của khách hàng, ghi lại các lưu ý, nhiệm vụ, sự kiện và giúp doanh nghiệp hiểu biết khách hàng của họ tốt hơn, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn đối với họ.
 • windows
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.382

🖼️ Timesheets Lite 3.4 Phần mềm theo dõi thời gian

🖼️
 • Phát hành: Moving Target Software
 • Timesheets Lite là phần mềm theo dõi thời gian, ghi lại, theo dõi, và báo cáo chính xác về thời gian mà nhân viên của bạn sử dụng vào các dự án.
 • windows Version: 3.4.3.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 247

🖼️ Recovery Toolbox for Project

🖼️
 • Phát hành: Recovery Toolbox
 • Sự hư hại hoặc sai hỏng của những file này có thể để lại những hậu quả to lớn với bất kì một dự án nào, lớn hay nhỏ. Nếu chuyện này đã từng xảy ra với bạn hoặc bạn đã từng gặp những vấn đề như vậy, Recovery Toolbox for Project sẽ là vị cứu tinh của bạn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.936

🖼️ Electronic Service Control (ESC)

🖼️
 • Phát hành: dESCO
 • ESC – một phần mềm quản lý dịch vụ hoàn hảo cho phép các công ty dịch vụ quản lý khách hàng, công việc và tài chính trong môi trường trực giác và dễ sử dụng. Phần mềm này có đầy đủ các công cụ và các đặc điểm mà các công ty làm dịch vụ cần.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 586
Xem thêm Quản lý Nhân sự