Paradise HRM 6.8

🖼️
🖼️
  • OrgFinances
  • OrgFinances là công cụ tính toán tiện ích và dễ sử dụng dành cho người dùng cá nhân, các doanh nghiệp nhỏ và các tổ chức.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • Smart List Lite
  • Smart List Lite giúp mở rộng các danh sách của SharePoint với vô số các tính năn thú vị mới: các khung nhìn được chia tab, cho phép cột, cho phép khung nhìn,...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Quản lý Nhân sự