Paradise HRM 6.8

🖼️
 • SV.HRIS Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương
 • SV.HRIS (Human Resource Infomation System) là phần mềm quản lý nhân sự chuyên nghiệp. Giúp quản lý hồ sơ nhân viên, quản lý phép, chấm công, quản lý tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội cũng như các khoản phát sinh trong tháng.
 • Xếp hạng: 5 9 Phiếu bầu
🖼️
 • QImport
 • Thông thường cách duy nhất để nhập dữ liệu vào file QuickBook của bạn là thông qua IIF. Định dạng IIF đôi khi vẫn bị hạn chế và có thể không sớm thì muộn nó sẽ bị hết thời. Add-in QImport có thể tích hợp với QuickBooks...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Spicebird Phần mềm quản lý dự án
 • Nếu bạn cần một phần mềm để quản lý dự án, về kế hoạch công việc thì Spicebird sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn...
 • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
 • DBSync for MS FoxPro and MySQL
 • DBSync for MS FoxPro and MySQL 4.5 là một phần mềm doanh nghiệp có thể thực hiện chuyển đổi cơ sở dữ liệu MS FoxPro thành MySQL, MySQL thành FoxPro.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Studiometry Quản lý công việc kinh doanh hiệu quả
 • Studiometry là một phần mềm tiện lợi mang đến cho người dùng một cái nhìn tổng quát có tổ chức về các hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp mình đang quản lý.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Quản lý Nhân sự