Phần mềm quản lý nhân sự eHR

Tải về
4 (1) eHR Dùng thử 1.655 Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8

Phần mềm quản lý nhân sự eHR cung cấp một giải pháp quản lý nhân sự toàn diện.

Bao gồm đầy đủ các tính năng xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty, tuyển dụng, đào tạo, quản lý hồ sơ nhân viên, quản lý chế độ chính sách phúc lợi, BHXH, BHYT, BHNT, thuế thu nhập, chấm công, tính lương, quản lý mô tả công việc, quy trình làm việc, đánh giá nhân viên, quản lý hành chính, hệ thống phân quyền...

Phần mềm quản lý nhân sự eHR

Bên cạnh đó, phần mềm cung cấp hệ thống báo cáo thống kê tương thích với những quy định mới nhất trong luật lao động Việt Nam. Hỗ trợ lãnh đạo doanh nghiệp các tính năng phục vụ cho quá trình ra quyết định hiệu quả: Quản trị nguồn lực, tái cơ cấu tổ chức, phân tích và so sánh chi phí của các chi nhánh - trung tâm - phòng ban, hoạch định nhân sự kế thừa, hoạch định nhân sự tài năng, phân tích tăng ca, phân tích các nguyên nhân và tình trạng nghỉ việc…

Hệ thống phần mềm quản trị nhân sự - eHR có thể sử dụng được cho mọi loại hình công ty từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn, cho mọi ngành nghề từ sản xuất – kinh doanh – thương mại dịch vụ cho đến các ngành tài chính, giáo dục...

Yêu cầu: Đăng ký thành viên

4 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Lượt xem: 2.420
  • Lượt tải: 1.655
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Liên kết tải về

Liên quan, thay thế