Plug2Sync 1.10

Link Download Plug2Sync chính:

🖼️ BizCrypto

🖼️
 • Phát hành: EldoS Corporation
 • BizCrypto sẽ bảo vệ dữ liệu của bạn khi lưu trữ và khi di chuyển bằng cách cung cấp cầu nối và đường dẫn cho Microsoft BizTalk® Server và các tác vụ cho Microsoft SQL Server® Integration Services.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 503

🖼️ MatrixLocker 1.1 Bảo vệ và ngụy trang thư mục

🖼️
 • Phát hành: Insha Samee
 • MatrixLocker là một tiện ích nhỏ gọn cho phép bảo vệ dữ liệu bằng cách khóa thư mục và ngụy trang các thư mục này dưới các biểu tượng khác nhau. Bằng cách này, bạn sẽ ngăn được những người dùng bất hợp pháp truy cập vào nội dung thư mục.
 • windows Version: 1.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 246

🖼️ Advanced Hide Folders 5.0 Ẩn nhiều file và folder cùng một lúc

🖼️
 • Phát hành: Softbe
 • Bạn có nhiều file hoặc chương trình chứa đựng thông tin tài chính và thuế, mật khẩu, email riêng tư, hình ảnh cá nhân, dữ liệu quan trọng mà bạn không muốn chia sẻ với người khác.
 • windows Version: 5.0.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 137

🖼️ File Securer 3.96 Bảo mật thông tin cho máy tính

🖼️
 • Phát hành: Friday Software
 • Hầu hết những người dùng máy tính đều có nhu cầu về vấn đề bảo mật thông tin đặc biệt là những thông tin “nhạy cảm”, không muốn bất kỳ ai đó có thể xâm nhập và biết được nội dung bên trong dữ liệu đó. Vì thế mà có rất nhiều các phần mềm được thiết kế dành
 • windows Version: 3.96
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.254

🖼️ DigiShield Công cụ mã hóa dành thiết bị xách tay

🖼️
 • Phát hành: LC Technology International
 • Với DigiShield, bạn có thể mã hóa dữ liệu quan trọng của mình bằng một trong số 3 thuật toán mã hóa mạnh mẽ sau: Rijndael (AES)*, Twofish (AES finalist), hoặc Blowfish (448 bit).
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 516
Xem thêm Mã hóa dữ liệu