Python 3.10.1 (64-bit)

Tải xuống Python 3.10.1 (64-bit)

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
🖼️
  • HTML-Optimizer Pro
  • HTML-Optimizer Pro 5.10.4 là một chương trình tiện ích mã nguồn HTML, qua đó khiến cho website của bạn có được tốc độ nhanh và ổn định hơn...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Agena Phần mềm học ngôn ngữ lập trình
  • Agena là công cụ học ngôn ngữ lập trình dễ dàng, được thiết kế để sử dụng trong khoa học, giáo dục, ngôn ngữ, đồ họa và rất nhiều ứng dụng khác, bao gồm cả script.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • ESF Database Migration Toolkit Professional Editon
  • ESF Database Migration Toolkit là chương trình hỗ trợ chuyển đổi các dạng cơ sở giữ liệu khác. Phần mềm này cho phép bạn kết nối trực tiếp đến MySQL, SQL Server, PostgreSQL, Oracle, Access, Excel, Paradox, Lotus, dBase, Visual FoxPro...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Database