Python 3.10.4

🖼️
🖼️
  • Absolute Color Picker
  • Absolute Color Picker là một chương trình giúp bạn chọn các màu sắc bằng bảng nhiều màu khác nhau và chuyển đổi chúng sang kiểu trình bày dựa theo HTML.
  • Xếp hạng: 3 2 Phiếu bầu
🖼️
  • WinCHM 4.02
  • WinCHM là phần mềm tạo các mục giúp đỡ (CHM,WebHelp,Single HTML - Word, PDF).
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • HexAssistant 2.5
  • HexAssistant là một công cụ chỉnh sửa file dành cho cho windows. Với HexAssistant bạn có thể copy, cắt, dán, chèn hay xóa các đoạn hex, in các đoạn mã và chuyển thành mã nguồn C hay Java.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Database