Scratch 3.10.2

Tải xuống Scratch 3.10.2

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

🖼️ HTML2PHP Converter

🖼️
 • Phát hành: Naresh Manandhar
 • HTML2PHP Converter là một công cụ hữu ích và dễ sử dụng để chuyển đổi mã HTML sang ngôn ngữ lập trình PHP và ASP Script.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 582

🖼️ Altova XMLSpy Enterprise Edition 2013 r2 sp2 Trình biên tập XML

🖼️
 • Phát hành: Altova
 • Altova XMLSpy 2009 là trình biên tập và là môi trường phát triển XML bán chạy nhất thị trường cho các tác vụ tạo mẫu, biên tập, chuyển đổi cũng như dò lỗi các công nghệ dựa trên nền tảng XML.
 • windows Version: 2013 r2 sp2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.748

🖼️ Inno Setup 6.0 Tạo file cài đặt nhanh chóng và miễn phí

🖼️
 • Phát hành: Jordan Russell
 • Inno Setup 6.0.4 là phần mềm miễn phí giúp tạo file cài đặt được sử dụng để cài đặt ứng dụng. Inno Setup là công cụ đơn giản nhưng đầy sức mạnh mà rất nhiều nhà lập trình phải sử dụng tới.
 • windows Version: 6.0.4
 • Đánh giá: 16
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.417

🖼️ AMPPS

🖼️
 • Phát hành: Softaculous Ltd
 • AMPPS là phầm mềm được sử dụng để hỗ trợ quá trình thực hiện bộ cài tự động Apache, Mysql, PHP, Perl, Python và Softaculous trên máy tính.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.255

🖼️ Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate Phần mềm hỗ trợ lập trình

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Visual Studio 2010 Ultimate bao gồm các công cụ tích hợp để phát triển và hạ tầng máy chủ để quản trị mã nguồn, thông tin dự án phát triển phần mềm của doanh nghiệp, tổ chức.
 • windows
 • Đánh giá: 48
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 102.195
Xem thêm Database