Scratch 1.4

Tải xuống Scratch 1.4

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

🖼️ Help & Manual 5.3.2 build 1083

🖼️
 • Phát hành: EC Software
 • Nếu bạn đang muốn tạo một file hướng dẫn cho phần mềm của mình hoặc chỉ đơn giản muốn tạo một cuốn sách hay sổ tay dưới dạng file Help… Các công việc trên sẽ được thực hiện rất dễ dàng bằng chương trình Help & Manual.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.338

🖼️ GSA Auto SoftSubmit

🖼️
 • Phát hành: GSA
 • GSA Auto SoftSubmit là một chương trình được thiết kế để đệ trình phần mềm của bạn cho hàng trăm website. Nó sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian và tiền bạc bởi hành động tự động này.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 421

🖼️ Jackcess 2.0 Thư viện Java

🖼️
 • Phát hành: Jackcess Development Team
 • Jackcess là một thư viện Java thuần túy, được thiết kế cho phép bạn đọc và viết cơ sở dữ liệu Microsoft Access 2000.
 • windows Version: 2.0.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.309

🖼️ Microsoft Visual Studio 11 Professional Beta Công cụ hỗ trợ lập trình

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Microsoft Visual Studio 11 Professional Beta có thể được coi là 1 trong những môi trường phát triển ứng dụng với nhiều giải pháp công nghệ mới, dễ dàng giúp người dùng rút gọn quá trình tạo, kiểm tra và triển khai phần mềm cho Microsoft Windows, Microsoft
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.540

🖼️ MyToTxt 3.3 Xuất dữ liệu MySQL sang nhiều định dạng

🖼️
 • Phát hành: Withdata Software
 • MyToTxt là phần mềm trích xuất dữ liệu MySQL sang nhiều định dạng tài liệu khác nhau, cho phép lên lịch trình trước và hỗ trợ trích xuất hàng loạt.
 • windows Version: 3.3
Xem thêm Database