Scratch 3.0

Tải xuống Scratch 3.0

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

🖼️ Console Calculator for Mac Phần mềm tính toán toán học

🖼️
 • Phát hành: ZoeSoft
 • Console Calculator là chiếc máy tính tiện ích với giao diện đơn giản.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 423

🖼️ UEStudio 12.20 Trình biên tập mã nguồn

🖼️
 • Phát hành: IDM Computer Solutions
 • UEStudio là môi trường phát triển tích hợp (IDE) mạnh mẽ được xây dựng trên nền tảng UltraEdit, trình biên tập văn bản nổi tiếng thế giới là một môi trường phát triển tích hợp hoàn chỉnh
 • windows Version: 12.20
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.787

🖼️ Jetpack 0.6.2

🖼️
 • Phát hành: Chisel Software
 • Jetpacks là plug-in cho phép người dùng có các kiến thức về HTML, CSS và Javacript tự mình tạo nên các plug-in dành riêng cho Firefox.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.831

🖼️ DBeaver 6.3 Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: JKISS
 • DBeaver 6.3.3 là phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu hỗ trợ JDBC driver. DBeaver rất trực quan và dễ sử dụng để kết nối với nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau, chạy truy vấn, tạo ERD.
 • windows Version: 6.3.3
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 683

🖼️ Visual Studio Professional 2019 Công cụ hỗ trợ lập trình

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Visual Studio Professional là phần mềm chuyên nghiệp để làm đơn giản hóa các chức năng tạo, sửa lỗi và triển khai phần mềm cho Windows, Microsoft Office và trang web
 • windows
 • Đánh giá: 17
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.048
Xem thêm Database