Cài Send Anywhere trên Windows Store

Tải xuống Cài Send Anywhere trên Windows Store

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống Cài Send Anywhere trên Windows Store được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được

Liên quan, thay thế

🖼️ LyricsGetter 1.0 Tiện ích tìm lời bài hát

🖼️
 • Phát hành: Krojam Ltd
 • LyricsGetter là phần mềm miễn phí, cho phép bạn tìm và lấy lời bài hát. LyricsGetter có thể tìm kiếm theo tên bài hát hay ca sĩ, tìm tên ca sĩ theo tên bài hát, in lời bài hát, xuất lời bài hát ra file text,...
 • windows Version: 1.0
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.044

🖼️ Torrent Swapper Chia sẻ tập tin nhanh chóng

🖼️
 • Phát hành: Torrent Swapper
 • Torrent Swapper là mã nguồn mở dùng để chia sẻ ngang hàng dựa vào nghi thức Bittorrent cho phân phối cao tốc những hồ sơ lớn mà có một sự hiểu biết cơ bản...
 • windows
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.925

🖼️ BackUp Maker 7.3 Công cụ sao lưu dữ liệu chuyên nghiệp

🖼️
 • Phát hành: Ascomp
 • BackUp Maker có khả năng tự động lưu trữ dữ liệu đồng thời cung cấp cho bạn giao diện sử dụng trực quan. BackUp Maker cung cấp mã hóa bảo mật cao lên tới 256 bit (AES).
 • windows Version: 7.3.0.5
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.071

🖼️ Zultrax P2P 4.43 Công cụ tìm kiếm và chia sẻ dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: Zultrax
 • Zultrax P2P là một công cụ tìm kiếm chia sẻ dữ liệu P2P, với một hệ thống tiên tiến, nhiều nguồn tải xuống, phần mềm hoàn toàn ổn định...
 • windows Version: 4.43
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.331

🖼️ LimeWire 5.5

🖼️
 • Phát hành: Lime Wire
 • Lime Wire thực ra là một chương trình chia sẻ ngang hàng quen thuộc, nhưng nó có chức năng tìm kiếm nhạc, hình, video...
 • windows Version: 5.5.14
 • Đánh giá: 98
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 76.838
Xem thêm Lưu trữ - Đồng bộ - Chia sẻ