Send Anywhere 1.9.7.1

🖼️ get2Clouds 1.0 Lưu trữ trực tuyến miễn phí

🖼️
 • Phát hành: NOS Microsystems
 • get2Clouds là một ứng dụng tiện lợi giúp sao lưu tệp tin lên đám mây một cách an toàn.
 • windows Version: 1.0.0.9

🖼️ AVG LiveKive 2012.10802 Giải pháp sao lưu dữ liệu trực tuyến

🖼️
 • Phát hành: AVG Technologies
 • AVG LiveKive là một giải pháp sao lưu dữ liệu trực tuyến đáng tin cậy dành cho người dùng Windows.
 • windows Version: 2012.10802
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 856

🖼️ Google Backup and Sync 3.54 Đồng bộ dữ liệu từ Google Drive và Google Photos

🖼️
 • Phát hành: Google
 • Google Backup and Sync cho Windows sẽ giúp bạn sao lưu và đồng bộ dữ liệu từ Google Drive và Google Photos về máy tính 1 cách nhanh chóng, tiện lợi. Tải Google Backup and Sync miễn phí.
 • windows Version: 3.54
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16.036

🖼️ Cloud Filer 1.0 Tiện ích sao lưu dữ liệu trực tuyến

🖼️
 • Phát hành: Nuvovis
 • Cloud Filer là phần mềm lưu trữ và đồng bộ hóa trực tuyến hỗ trợ khá nhiều dịch vụ mạng khác nhau. Ứng dụng này cho phép tạo ra bản sao tài liệu cá nhân một cách dễ dàng và đăng tải các tài liệu này lên tài khoản đám mây của bạn.
 • windows Version: 1.0.1017
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 166

🖼️ File Sharing Sentinel 1.0

🖼️
 • Phát hành: Akidthaine
 • File Sharing Sentinel là một trong những chương trình miễn phí tốt nhất trong nhóm phần mềm “Quản lý con cái”. Chương trình này được thiết kế nhằm ngăn chặn những chương trình chia sẻ ngang hàng dạng như Kazaa, Morpheus, Bearshare...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.744
Xem thêm Lưu trữ - Đồng bộ - Chia sẻ