Silver Key 4.1.4

Link Download Silver Key chính:

🖼️ LuJoSoft SecureFiles

🖼️
 • Phát hành: LuJoSoft
 • LuJoSoft SecureFiles là một công cụ cho phép bạn mã hóa tập tin để không ai khác có thể đọc được các tập tin của bạn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 422

🖼️ WinLock Pro 6.31 Công cụ bảo mật dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: Crystal Office Systems
 • WinLock Pro 5.25 là giải pháp bảo mật thông minh cho máy tính cá nhân và công cộng. Nó là một ứng dụng đảm bảo rằng chỉ những người được phép mới có thể truy cập những thông tin nhạy cảm trên máy bạn.
 • windows Version: 6.31
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.974

🖼️ Titan Backup 2 Công cụ khôi phục dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: Neobyte Solutions
 • Titan Backup có khả năng bảo vệ dữ liệu của bạn, dữ liệu trong máy tính có thể dễ dàng bị mất: ổ cứng hỏng đột ngột, virus có thể quét sạch file khỏi máy tính hoặc máy tính để bàn/xách tay của bạn có thể bị lấy cắp.
 • windows Version: 2
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.376

🖼️ Hide Folders 2012 4.0 Ẩn, khóa, và bảo vệ thư mục bằng mật khẩu

🖼️
 • Phát hành: FSPro Labs
 • Hide Folders 2012 là ứng dụng tiên tiến cho phép bạn bảo vệ toàn bộ thông tin cá nhân trên ổ cứng của mình bằng mật khẩu riêng biệt.
 • windows Version: 4.0
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 15.091

🖼️ Max File Encryption 1.8 Hỗ trợ mã hóa và ẩn tập tin

🖼️
 • Phát hành: Softeza Development
 • Max File Encryption là một phần mềm mã hóa và ẩn tập tin dễ sử dụng nhưng vô cùng mạnh mẽ, giúp bạn bảo vệ thông tin bí mật của mình.
 • windows Version: 1.8
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 53
Xem thêm Mã hóa dữ liệu