Sync2PST 1.30.0195

Link Download Sync2PST chính:

🖼️ ID AntiSpam Ngăn chặn thư rác trong hòm thư

🖼️
 • Phát hành: ID Security Suite
 • ID AntiSpam là chương trình bảo mật được thiết kế để lọc toàn bộ email gửi đến nhằm ngăn chặn thư rác. Công cụ sẽ phân tích, lọc và tự động xóa bỏ thư rác trực tiếp trên mail server.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 504

🖼️ K-ML 4.9 Phần mềm hỗ trợ Marketing Online

🖼️
 • Phát hành: KC Softwares
 • K-ML là một trình quản lý các danh sách địa chỉ thư và các thư thông báo. K-ML giúp cho việc marketing trực tuyến dễ dàng hơn bất kỳ công cụ nào.
 • windows Version: 4.9.436
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.383

🖼️ Free SMTP Server

🖼️
 • Phát hành: Softstack
 • Free SMTP Server là phần mềm server SMTP dành cho Windows, cho phép người dùng gửi các email message trực tiếp từ máy tính.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.209

🖼️ Gammadyne Mailer Tự động gửi email

🖼️
 • Phát hành: Gammadyne
 • Gammadyne Mailer là phần mềm cần thiết dành cho doanh nghiệp để tự động tiến hành kế hoạch marketing thông qua email.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 617

🖼️ eMailTrackerPro Quản lý email spam

🖼️
 • Phát hành: Visualware
 • Quản lý email spam với công nghệ lọc spam của phần mềm eMailTrackerPros. Phần mềm này hoạt động với bất kì ứng dụng email nào có hỗ trợ truy cập POP.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 502
Xem thêm Quản lý Email