Microsoft Office 2016 1808 Build 10325.20118 Bộ ứng dụng văn phòng 2016 cho Windows

Office 2016 là bộ ứng dụng văn phòng mới nhất của Microsoft. Microsoft Office 2016 với trọn bộ ứng dụng bao gồm Word 2016, Excel 2016, PowerPoint 2016, Outlook 2016... Xem thêm các thông tin về Microsoft Office 2016 tại đây

🖼️ Word Cleaner

🖼️
 • Phát hành: Zapadoo
 • Word Cleaner 5.1.1 là một phần mềm giúp bạn chuyển đổi file Word thành file HTML/XML và xóa bỏ những thẻ không cần thiết...
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.683

🖼️ Scan2Email

🖼️
 • Phát hành: BHIS Limited
 • Scan2Email là công cụ quét một hay nhiều trang tài liệu và lưu dưới dạng PDF để gửi kèm vào email hoặc xem/in nó ra.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 550

🖼️ SDR Free Mobi Reader 1.0 Ứng dụng đọc ebook MOBI miễn phí

🖼️
 • Phát hành: Software Development Resource
 • SDR Free Mobi Reader là một ứng dụng nhỏ gọn và thân thiện cho phép người dùng đọc ebook định dạng MOBI một cách dễ dàng.
 • windows Version: 1.0
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 522

🖼️ Hot Copy Paste

🖼️
 • Phát hành: Comfort Software Group
 • Hot Copy Paste là một phần mở rộng nâng cao của Windows Clipboard, nó có tính năng rất hữu ích giúp quản lý Clipboard. Clipboard Manager cho phép bạn bảo mật copy và paste với số lượng thông tin không giới hạn
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 408

🖼️ Realcool Import Manager

🖼️
 • Phát hành: Realcool Software
 • Realcool Import Manager là một công cụ giúp bạn chuyển đổi dữ liệu text và có khả năng nhập văn bản vào MS Office Word, Excel, Access, OpenOffice Writer, Calc, Base, PDF, các trang web, CSV, MySQL, PostgreSQL, SQLite và cơ sở dữ liệu OLEDB.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 397
Xem thêm Phần mềm soạn thảo