TeamLink 1.26.2

Link Download TeamLink chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ OpenProj

🖼️
 • Phát hành: Serena Software
 • OpenProj là một chương trình quản lý dự án mạnh; nó có thể chuẩn bị đồ thị, biểu đồ và tất cả các loại báo cáo để giúp cho con thuyền doanh nghiệp của bạn hoạt động trơn tru.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.054

🖼️ Customer Info Manager Pro 1.0 Quản lý thông tin khách hàng

🖼️
 • Phát hành: Easytech Software
 • Customer Infor Manager PRO là phần mềm có dung lượng nhẹ, nhưng đầy đủ tính năng để quản lý thông tin khách hàng.
 • windows Version: 1.0.11
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 429

🖼️ Teamwork Projects Phần mềm quản lý dự án

🖼️
 • Phát hành: Teamwork.com
 • Teamwork Projects là một phần mềm đắc lực cho các doanh nghiệp trong việc lập ngân sách, hợp tác, theo dõi vấn đề, thông báo, quản trị nguồn lực, quản lý công việc và các dự án cho mục đích cá nhân cũng như toàn doanh nghiệp.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 548

🖼️ Phần mềm quản lý nhà hàng FPI Quản lý nhà hàng hiệu quả

🖼️
 • Phát hành: FPI
 • Phần mềm quản lý nhà hàng FPI giúp bạn quản lý nhân viên, quản lý khách hàng, quản lý doanh thu, lợi nhuận một cách khoa học, thuận tiện hơn.
 • windows
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 32.656

🖼️ Accounted 3.1 Phần mềm kế toán đơn giản

🖼️
 • Phát hành: Oranged Software
 • Accounted là một phần mềm quản lý tài chính đơn giản, dễ sử dụng được hỗ trợ các tính năng cao cấp chỉ có trong những chương trình kế toán chuyên nghiệp.
 • windows Version: 3.1.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 526
Xem thêm Quản lý Doanh nghiệp