Telegram cho Mac 1.7.10

Tải xuống Telegram cho Mac 1.7.10

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
🖼️
🖼️
🖼️
  • YoruFukurou for Mac

  • YoruFukurou (NightOwl) là một ứng dụng Twitter dành cho Mac OS X. Người dùng có thể lọc các tweet bằng cách xác định các rule với ID người dùng, từ khóa và các miêu tả khác...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • IMCapture for Skype

  • Chụp và ghi lại các cuộc gọi video và audio từ Skype dành cho Mac OS X. Sử dụng ImCapture để ghi lại các cuộc gọi. Chia sẻ file đã được tạo bởi ImCapture.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Chat, Gọi Video, Nhắn tin