Total Commander 9.0

Tải xuống Total Commander 9.0

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

🖼️ Secrecy File & Folder Hider 2.1 Ẩn thư mục và tài liệu quan trọng

🖼️
 • Phát hành: Secret Hider
 • Trong việc sử dụng các chương trình mã hóa để bảo vệ dữ liệu cá nhân, thường xảy ra các trường hợp khá đáng tiếc là chính người sử dụng lại quên password do chính mình thiết lập ra để rồi khi cần lấy lại dữ liệu thì họ đành phải ngậm ngùi vì sự đãng trí c
 • windows Version: 2.1
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.457

🖼️ PilotEdit 14.4 Công cụ sửa đổi file mạnh mẽ

🖼️
 • Phát hành: PilotEdit
 • PilotEdit là một trình chỉnh sửa tập tin mạnh mẽ và chuyên nghiệp. Với nó, bạn có thể sửa đổi file có dung lượng lớn lên đến 400GB và 40 tỷ dòng.
 • windows Version: 14.4.0
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.725

🖼️ WinGuard Pro

🖼️
 • Phát hành: WGP
 • WinGuard Pro 2010 Lite 7.5 là phiên bản mới nhất của chương trình khóa ứng dụng, các thành phần quan trọng của hệ thống, mã hóa ổ đĩa/thư mục/file mạnh mẽ. Ngoài cải tiến về giao diện, Winguard Pro 2010 còn chú trọng nâng cao tính bảo mật.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.584

🖼️ USB Dumper 2.0

🖼️
 • Phát hành: City-bremerhaven de
 • Người dùng cũng có thể cài công cụ USB Dumper, hỗ trợ tự động sao lưu dữ liệu lên máy tính mỗi khi kết nối USB vào hệ thống.
 • windows
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.830

🖼️ Kryptel Lite

🖼️
 • Phát hành: Inv Softworks
 • Kryptel Lite là một công cụ lý tưởng cho việc lưu trữ và bảo vệ các dữ liệu quan trọng của bạn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.433
Xem thêm Mã hóa dữ liệu