Total Commander 9.0 (32-bit)

Tải xuống Total Commander 9.0 (32-bit)

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

🖼️ File Lock Professional

🖼️
 • Phát hành: Gear Box Computers
 • File Lock PRO là phần mềm mã hóa file thông minh, có thể sử dụng mật khẩu bảo vệ và ẩn các file, khóa và mã hóa các file, bảo vệ các file trên ổ cứng máy tính hoặc bất kì thiết bị lưu trữ nào.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.243

🖼️ 1-abc.net Backup

🖼️
 • Phát hành: 1-abc net
 • 1-abc.net Backup là phần mềm rất dễ sử dụng, bao gồm các tính năng thông minh để thực hiện công việc sao lưu giúp bạn mà không làm chậm máy tính của người dùng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 462

🖼️ Plug2Sync 1.10 Đồng bộ và sao lưu tập tin hoặc thư mục

🖼️
 • Phát hành: 4Team Coporation
 • Plug2Sync là một giải pháp linh hoạt, dễ sử dụng, sáng tạo và tiết kiệm đáng kể thời gian mà người dùng phải bỏ ra để đồng bộ và sao lưu file hay thư mục và cả dữ liệu trong Outlook.
 • windows Version: 1.10

🖼️ Smart Protector Pro 13.3 Bảo vệ dữ liệu cá nhân

🖼️
 • Phát hành: Smart Soft
 • Smart Protector Pro là một công cụ hữu hiệu giúp người dùng bảo vệ sự riêng tư của mình bằng cách loại bỏ mọi dấu vết liên quan đến hoạt động trực tuyến trên Internet và bảo vệ dữ liệu cá nhân.
 • windows Version: 13.3
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.805

🖼️ Kruptos 2 File Encryption (64-bit)

🖼️
 • Phát hành: Kruptos2
 • Kruptos 2 Professional là một chương trình hiệu quả và dễ sử dụng giúp đặt mã bảo vệ tất cả các file của bạn như ảnh, phim, nhạc hay tất cả các tài liệu đang dùng chương trình mã khóa thử nghiệm hay không gián đoạn mà không có mã khóa ẩn hay các mã khóa
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.336
Xem thêm Mã hóa dữ liệu