Total Commander 9.12

Tải xuống Total Commander 9.12

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

🖼️ Amigabit Privacy Cleaner 1.0 Bảo vệ dữ liệu nhạy cảm

🖼️
 • Phát hành: Amigabit
 • Amigabit Privacy Cleaner là tiện ích giúp bạn giữ cho dữ liệu riêng tư và nhạy cảm của mình trên máy tính được an toàn.
 • windows Version: 1.0.2

🖼️ Cryptainer PE

🖼️
 • Phát hành: Cypherix
 • Cryptainer PE sẽ bảo vệ dữ liệu của bạn bằng cách tạo nhiều khung bảo vệ cho tất cả các file và folder của bạn...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 508

🖼️ Easy File Protector

🖼️
 • Phát hành: Softstack
 • Easy File Protector là phần mềm bảo vệ file bằng mật khẩu rất linh hoạt, có thể hạn chế truy cập vào các file hoặc folder của bạn theo lịch.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 576

🖼️ Sophos Free Encryption

🖼️
 • Phát hành: Sophos
 • Bảo vệ thông tin quan trọng và đảm bảo điều chỉnh hòa hợp với một loạt các sản phẩm mã hóa có cung cấp bảo vệ dựa trên các điều khoản qua các môi trường hỗn hợp và hoạt động độc lập với người dùng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 500

🖼️ Advanced File Encryption Pro 4.0 Công cụ mã hóa tập tin dễ dàng

🖼️
 • Phát hành: Jarvas Data Security
 • Advanced File Encryption Pro là một ứng dụng đơn giản giúp bạn khóa và mã hóa tập tin hay thư mục bằng cách sử dụng các thuật toán mã hóa dữ liệu mạnh mẽ.
 • windows Version: 4.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 86
Xem thêm Mã hóa dữ liệu