Total Commander 9.0 (64-bit)

Tải xuống Total Commander 9.0 (64-bit)

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

🖼️ Folder Protect 1.9 Tiện ích bảo vệ thư mục và tập tin

🖼️
 • Phát hành: New Softwares
 • Folder Protect là một ứng dụng hoàn hảo được trang bị nhiều tính năng mạnh mẽ để giúp người dùng bảo vệ tập tin và thư mục quan trọng của mình.
 • windows Version: 1.9.5
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.013

🖼️ Amigabit Privacy Cleaner 1.0 Bảo vệ dữ liệu nhạy cảm

🖼️
 • Phát hành: Amigabit
 • Amigabit Privacy Cleaner là tiện ích giúp bạn giữ cho dữ liệu riêng tư và nhạy cảm của mình trên máy tính được an toàn.
 • windows Version: 1.0.2

🖼️ Flash EXE Encrypter 9.0 Phần mềm mã hóa, bảo vệ file exe

🖼️
 • Phát hành: China-DRM Software Studio
 • Flash EXE Encryptor sẽ mã hóa và bảo vệ file exe và swf của bạn, ngăn chặn việc bị phá, chặn copy, chặn bị phá mã.
 • windows Version: 9.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.635

🖼️ DeepSound 1.4 Ẩn dữ liệu trong file audio

🖼️
 • Phát hành: Jozef Batora
 • DeepSound là một công cụ giấu tài liệu an toàn giúp bạn mã hóa tài liệu mật vào file audio: wave và flac.
 • windows Version: 1.4.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 115

🖼️ PC Disk Clone X 11.5 Tiện ích sao lưu và phục hồi Windows

🖼️
 • Phát hành: PCDiskTools
 • PC Disk Clone X là một chương trình sao lưu Windows mà cho phép bạn nhân bản ổ cứng máy tính để sao lưu dữ liệu hoặc di chuyển hệ thống sang một máy tính khác.
 • windows Version: 11.5
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 165
Xem thêm Mã hóa dữ liệu