Total Commander 9.0 (64-bit)

Tải xuống Total Commander 9.0 (64-bit)

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

🖼️ Wow Locker

🖼️
 • Phát hành: Tejashwi Kalp Taru
 • Những thư mục, tài liệu của bạn đôi khi bị những người khác xem mà bạn không hề muốn. Vậy bạn hãy khóa nó lại, cài cho nó một mã bảo vệ mà chỉ có mình bạn biết với Wow Locker.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.723

🖼️ SoftCAT Plus 5.23 Quản lý sắp xếp ứng dụng

🖼️
 • Phát hành: FNProgramvare
 • SoftCAT Plus là một chương trình CSDL được thiết kế để giúp bạn tổ chức lại các phần mềm. SoftCAT không chỉ ra cho bạn biết những phần mềm nào bạn đang có...
 • windows Version: 5.23
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.155

🖼️ Hide Files & Folders 2.8

🖼️
 • Phát hành: IM-soft
 • Bạn có thể sử dụng để bảo vệ chắc chắn các file và thư mục bằng mật khẩu, hoặc ẩn chúng một cách an toàn để mọi người không tìm ra và nhìn thấy chỉ với một cái click chuột...
 • windows
 • Đánh giá: 26
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.533

🖼️ Free AVFileCrypter 1.4.7

🖼️
 • Phát hành: AVMedia Software
 • Free AVFileCrypter là ứng dụng nhỏ cho phép bạn mã hóa và bảo vệ bằng mật khẩu bất kỳ loại tập tin nào.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.602

🖼️ DigiShield Công cụ mã hóa dành thiết bị xách tay

🖼️
 • Phát hành: LC Technology International
 • Với DigiShield, bạn có thể mã hóa dữ liệu quan trọng của mình bằng một trong số 3 thuật toán mã hóa mạnh mẽ sau: Rijndael (AES)*, Twofish (AES finalist), hoặc Blowfish (448 bit).
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 516
Xem thêm Mã hóa dữ liệu