Tower 1.0.0

Link Download Tower chính:
🖼️
 • StNotepad Trình soạn thảo văn bản trong suốt

 • Sự thay thế notepad này là một ứng dụng rất hữu ích với phong cách lạ mắt. Ngày nay các hệ điều hành đang ngày càng tỏ ra trực quan hơn và điều quan trọng là các ứng dụng của bạn nên thích hợp với phong cách đó.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Zend Studio Phần mềm thiết kế website

 • Zend Studio là môi trường phát triển kết hợp (IDE) duy nhất dành cho các chuyên viên thiết kế chuyên nghiệp để hoàn thiện tất cả những phần phát triển cần thiết cho chu kỳ đầy đủ của ứng dụng PHP.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • TSW WebPad.NET

 • TSW WebPad.NET là chương trình chỉnh sửa web mạnh mẽ. Chương trình hỗ trợ soạn thảo code HTML, CSS và PHP một cách dễ dàng và nhanh chóng.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • TeXnicCenter (64-bit) Hỗ trợ soạn thảo văn bản LaTeX

 • TeXnicCenter là phần mềm hỗ trợ soạn thảo văn bản LaTeX. TeXnicCenter là phần mềm tự do nhưng chỉ chạy được trên nền Windows, và thường đi kèm với MikTeX trong ProteXt, một bộ sắp chữ LaTeX trong môi trường Windows.
 • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
;
Xem thêm Công cụ Lập trình