WinZip Mac Edition 5.0

Tải xuống WinZip Mac Edition 5.0

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
🖼️
🖼️
🖼️
  • Name Munger

  • Name Munger là phần mềm đổi tên file theo nhóm rất mạnh mẽ và dễ sử dụng
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Ascent for Mac

  • Ascent là một ứng dụng dành cho Macintosh, để có thể nhập những theo dõi từ các file GPS eXchange, hoặc đăng tải trực tiếp chúng từ các thiết bị Garmin USB.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Touvaly

  • Touvaly là công cụ để tạo bản copy giả của các file, folder, CD và phân vùng.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Nén - Giải nén