WinZip Mac Edition 7

Tải xuống WinZip Mac Edition 7

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
🖼️
🖼️
  • JaBack 8.23 for Mac
  • JaBack có nhiệm vụ, lập lịch, các nhật ký kiểm soát và đồng bộ hóa. Một trong những tính năng JaBack có là cho phép khả năng sử dụng các biến.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Sorterox for Mac
  • Sorterox là cách đơn giản để lọc, sắp xếp và copy hàng trăm hoặc hàng ngàn file và folder chỉ với thao tác kéo và thả...
  • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
🖼️
  • MozyHome for Mac
  • Nếu bạn muốn sao lưu tài liệu quan trọng, Mozy là một ứng dụng bạn nên dùng. Phiên bản mới nhất của Mozy có thể sao lưu và lấy lại dữ liệu với ấn tượng là rất dễ sử dụng.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Nén - Giải nén