WinZip Mac Edition 6.5

Tải xuống WinZip Mac Edition 6.5

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
🖼️
  • Playback cho Mac Chia sẻ file media

  • Playback dành cho hệ điều hành Mac, một chương trình tiện ích nhỏ gọn, cho phép người sử dụng dễ dàng chia sẻ các file media từ PC đến các thiết bị khác như Playstation 3, Xbox 360 hay bất kỳ thiết bị UPnP nào khác...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Silverkeeper 2.0.2 for Mac

  • SilverKeeper hữu ích cho người muốn tự động sao lưu các tập tin và thư mục của họ.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • BestCrypt for Mac

  • Với BestCrypt for Mac bạn có thể tạo nhiều ổ đĩa “ảo” trên một ổ đĩa “thực” và chỉ có bạn hay những người được bạn cho phép mới sử dụng được những ổ đĩa ảo này. Thực chất, mỗi ổ đĩa ảo là một file có tên đuôi .jbc (gọi là file container) và nội dung cũa f
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Nén - Giải nén