WinZip Mac Edition 8

Tải xuống WinZip Mac Edition 8

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
🖼️
  • USB Backup for Mac Sao lưu dữ liệu
  • USB Backup cho phép bạn sao lưu USB và các thiết bị có thể di chuyển được trên cơ chế tự động để bạn không còn phải lo lắng việc mấy các file quan trọng...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • HoudahSpot for Mac
  • Nếu bạn chưa cảm thấy hài lòng với công cụ tìm kiếm được tích hợp sẵn Spotlight của Mac, bạn nên sử dụng HoudahSpot.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • NameChanger
  • Đổi tên từng file có thể là một vấn đề lớn. NameChanger cho phép bạn đổi tên theo nhóm các loại file. Phần mềm này rất dễ sử dụng: kéo và thả các file bạn muốn chỉnh sửa, chọn cách đổi tên.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Nén - Giải nén