Tải WinZip Mac Edition 4.0

Tải xuống Tải WinZip Mac Edition 4.0

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
🖼️
 • BackupGoo for Mac Tự động sao lưu dữ liệu

 • Khi đang sử dụng các phần mềm của Google như: Gmail, Google Calendar hay Google Docs, nếu bạn muốn tìm kiếm một phần mềm giúp sao lưu dữ liệu của mình trên những dịch vụ này để đề phòng trường hợp không mong muốn thì có lẽ BackupGoo 1.0 chính là một ứng d
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Zeeb for Mac

 • Zeeb là một ứng dụng Adobe AIR được thiết kế để cho bạn đổi tên file phim trên ổ cứng của mình bằng cách sử dụng thông tin từ IMDB, cũng như tạo ra một file 'url' liên kết với IMDB cho bộ phim đó.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • BestCrypt for Mac

 • Với BestCrypt for Mac bạn có thể tạo nhiều ổ đĩa “ảo” trên một ổ đĩa “thực” và chỉ có bạn hay những người được bạn cho phép mới sử dụng được những ổ đĩa ảo này. Thực chất, mỗi ổ đĩa ảo là một file có tên đuôi .jbc (gọi là file container) và nội dung cũa f
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • TAO for Mac Ứng dụng sắp xếp và quản lý

 • TAO là một ứng dụng sắp xếp nơi các thông tin nhỏ sẽ được sắp xếp và quản lý dễ dàng như các mục tin. TAO hỗ trợ các công cụ tạo đề cương cơ bản, ví như tạo, chuyển, lọc, nhóm, kết hợp và nhóm các dữ liệu...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Nén - Giải nén