Zimbra Connector

Link Download Zimbra Connector chính:
🖼️
  • Sidekick trên Chrome Tiện ích theo dõi email

  • Sidekick là một tiện ích trên Chrome cho phép bạn theo dõi các hoạt động của email của tài khoản Gmail, Outlook, Salesforce, Hubspot hoặc Apple mail. Sidekick mang đến những tiện ích tuyệt vời cho người sử dụng email.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • CintaNotes Phần mềm ghi chú hiệu quả

  • CintaNotes là ứng dụng ghi chép nhẹ, miễn phí, nhiều tính năng hữu ích và thân thiện với người dùng, cho phép bạn nhanh chóng lưu bất kỳ thông tin quan trọng, hữu ích nào bạn nhận được, hoặc ghi lại những công việc cần thiết.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Calendar, Contact, Task, Note