Zoom Cloud Meetings 5.2.0 (42619.0804)

🖼️ Complete Anatomy 2020 5.2 Atlas giải phẫu cơ thể 3D kèm tài liệu học tập

🖼️
 • Phát hành: 3D4Medical
 • Complete Anatomy 2020 là atlas giải phẫu người 3D toàn diện, cho phép trải nghiệm miễn phí trên Windows 10. Tải ngay Complete Anatomy và trở thành nhà giải phẫu chuyên nghiệp.
 • windows Version: 5.2.3
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 627

🖼️ HowStuffWorks 1.0 Ứng dụng học tập giúp bạn mở mang kiến thức

🖼️
 • Phát hành: Discovery Communications
 • HowStuffWorks là ứng dụng học tập thú vị, giúp người dùng hiểu biết cách thức làm việc, hoạt động của những đối tượng thường gặp trong cuộc sống, từ đơn giản đến phức tạp. Kho dữ liệu của ứng dụng phong phú, được trình bày trực quan, kèm hình ảnh mô tả sinh động.
 • windows Version: 1.0.0.94
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 52

🖼️ MHX Preschool Jumpstart

🖼️
 • Phát hành: MicroHARDxce Enterprises
 • MHX Preschool Jumpstart là một chương trình giáo dục dành cho các bậc phụ huynh để giúp con cái mình có một khởi đầu học tập trước khi bước vào trường học.
 • windows
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.606

🖼️ StudyMinder Homework System 4.2 Quản lý thời gian học tập hiệu quả

🖼️
 • Phát hành: StudyMinder Software
 • StudyMinder Homework System là một hệ thống giúp học sinh, sinh viên quản lý thời khóa biểu, bài tập, lịch học và sinh hoạt của mình một cách hiệu quả.
 • windows Version: 4.2

🖼️ PL Table

🖼️
 • Phát hành: ChemTable Software
 • Bảng hệ thống tuần hoàn này là một công cụ tuyệt vời cho cả sinh viên lẫn những người chuyên nghiên cứu.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.329
Xem thêm Hỗ trợ học tập