Daily Planner Journal

Tải về
3 (1) REG Software Miễn phí 1.790 Dung lượng: 10,2 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP/Vista/7/NT

Sắp xếp hàng ngày là một tác vụ lớn đối với bất kì ai. Có rất nhiều chương trình được tạo ra nhằm giúp người dùng tập trung vào một số lựa chọn. Daily Planner Journal giúp bạn có thể sắp xếp công việc dễ dàng hơn.

Giao diện của chương trình khá đơn giản và có thể chọn nhanh chóng bởi người dùng ở tất cả các mức độ kỹ năng. Màn hình khởi động là một wizard cho phép bạn di chuyển tới Daily Planner, Daily Journal, Calendar, Address Book, và To-Do List. Tính năng Daily Planner là một cuốn lịch với một danh sách dài các sự kiện và thời gian đã được lên kế hoạch cho ngày đó. Daily Journal là một không gian mở để bạn có thể viết các sự kiện xảy ra trong ngày và lưu lại chúng. Calendar là một hiển thị lớn của một tháng với khả năng viết từng sự kiện cho mỗi ngày. Address Book là cách sắp xếp các danh sách liên lạc bằng cách điền vào một số mục cụ thể. Và tính năng To-Do List cho phép bạn nhanh chóng điền thông tin trong các mục đã được thiết kế.

Trong khi mỗi một mục của Daily Planner Journal hoạt động theo chức năng của chúng, khả năng hoạt động chung của chương trình vẫn gây thất vọng. Chúng tôi vẫn gặp vấn đề trong việc không có tính năng khác biệt nào của lịch được đồng bộ hóa. Các sự kiện trong Daily Planner không xuất hiện trong Calendar,…

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 10,2 MB
  • Lượt xem: 1.828
  • Lượt tải: 1.790
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP/Vista/7/NT
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Liên quan, thay thế