Driver cho laptop Dell Inspiron 3200 Driver cho dòng máy Dell Inspiron 3200

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 523,4 KB
 • Lượt xem: 61
 • Lượt tải: 42
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP
Giới thiệu

Driver cho laptop Dell Inspiron 3200

Audio (1 file)

 • Crystal 4237b, v. 1.0, A01: I3K98AUD.EXE

BIOS (1 file)

 • Dell Inspiron 3200 System BIOS, A11: A11_3200.exe

Modem/Communications (4 files)

 • Xircom WW Combo 56K+10/100 RBEM(PC Card)RealPort, v. 1.0, A01: XBEM98NT.EXE
 • 3Com 3CCM156 Modem, v. 1.0, A01: 3CCM1562.EXE
 • 3Com 3CCM156 Modem, v. 1.0, A01: 3CCM1561.EXE
 • Psion V.90 56k+fax PCMCIA Modem, v. 1.0, A01: psionv90.exe

Mouse, Keyboard & Input Devices (1 file)

 • Synaptics Touchpad, v.1.0, A01: I3K98TPD.EXE

Network (3 files)

 • 3Com 10/100 MB Ethernet Cardbus PC Card, v. 1.0, A01: 575BTA00.EXE
 • 3Com 3CCFEM656, v. 1.0, A01: 656USRGD.EXE
 • 3Com 3CCFEM656, v. 1.0, A01: 656DRVR.EXE

System Utilities (4 files)

 • Dell Users Guide Viewer, A01: 6577DENG.exe
 • Dell Battery Calibration, v. 1.0, A01: BATRECAL.EXE
 • Dell Power Management for PC-Card Modems, v. 1.0, A01: 98PCCARD.EXE
 • Dell System Utilities, v.1.0, A01: I3K98UTL.EXE

Video (1 file)

 • NeoMagic NM2160, v. 1.0, A01: I3K98VID.EXE

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Liên kết tải về