🖼️ Stego PNG 11.01 Mã hóa và ẩn file ảnh

🖼️
 • Phát hành: Hermetic Systems
 • Hermetic Stego PNG sẽ cho phép bạn mã hóa và ẩn một tập tin có kích thước bất kỳ trong một hoặc nhiều file ảnh PNG, BMP. Ngoài ra nó có thể che giấu thông tin trong một hình ảnh trên một trang web.
 • windows Version: 11.01
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 412

🖼️ Data Destroyer 13.31 Xóa vĩnh viễn tập tin và thư mục

🖼️
 • Phát hành: Hermetic Systems
 • Data Destroyer là chương trình để giúp người sử dụng xóa vĩnh viễn các tập tin và thư mục. Nó có thể được sử dụng để xóa an toàn tất cả các tập tin trên ổ đĩa (nhưng không thể dùng để xóa toàn bộ ổ đĩa cứng, bao gồm cả khoảng trống).
 • windows Version: 13.31
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 60

🖼️ Easy Email Encryption Lite

🖼️
 • Phát hành: Hermetic Systems
 • Easy Email Encryption Lite là phần mềm hỗ trợ gửi và nhận email đã mã hóa.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 437

🖼️ Lunar Calendars and Eclipse Finder

🖼️
 • Phát hành: Hermetic Systems
 • Lunar Calendars and Eclipse Finder là phần mềm chỉ ra ngày tháng xảy ra hiện tượng thiên thực (nhật thực/nguyệt thực) tính theo lịch Common Era (a.k.a. Gregorian) (CE) và Lịch Julian (JC).
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 417

🖼️ Chinese Calendrics

🖼️
 • Phát hành: Hermetic Systems
 • Chinese Calendrics là chương trình có thể cho bạn biết trước về năm mới sắp tới của Trung Quốc và chuyển đổi ngày tháng theo lịch Trung Quốc và Châu Âu.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 550

🖼️ Easy Graphics File Converter

🖼️
 • Phát hành: Hermetic Systems
 • Easy Graphics File Converter là phần mềm dùng để chuyển đổi một hoặc nhiều tập tin đồ họa từ định dạng này sang định dạng khác, ví dụ như GIF, JPG, BMP (Windows bitmap files) và PNG (Portable Network Graphics).
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 940

🖼️ Factorizer

🖼️
 • Phát hành: Hermetic Systems
 • Factorizer là chương trình Windows dùng để tìm ra thừa số của các chữ số lên tới 2,147,483,646 và tìm ra các số nguyên tố, cặp nguyên tố và màu Palmen của các số.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 290

🖼️ Index Files Search Words

🖼️
 • Phát hành: Hermetic Systems
 • Phần mềm này được dùng để đánh chỉ số - và sau đó tìm kiếm nhanh chóng – các file dữ liệu, file HTML, file XML hoặc các loại file phổ biến trong các folder và các folder phụ trên một ổ cứng, CD-ROM, bộ nhớ gắn ngoài.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 428