Easy Office Scan Fax for Android Gửi, nhận Fax từ điện thoại Android

Tải về
  • Đánh giá:
    2 ★ 3 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 6,4 MB
  • Lượt xem: 1.364
  • Lượt tải: 1.350
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android 2.2 và mới hơn
Giới thiệu

Với ứng dụng Easy Office Scan Fax, bạn có thể gửi, nhận Fax và gửi tin nhắn SMS từ điện thoại thông minh của bạn!

Với Easy Office Scan Fax, bạn có thể:
- Quản lý danh bạ liên lạc và các nhóm đồng bộ hóa với điện thoại thông minh.
- Gửi tin nhắn SMS và FAX cho các địa chỉ liên lạc duy nhất hoặc gửi theo nhóm.
- Sử dụng camera điện thoại như một máy quét để lưu trữ các tài liệu.
- Tương tác với Document Manager trên mạng để lưu trữ, chia sẻ và gửi tài liệu của bạn trong các định dạng phổ biến (pdf, doc, xls ...).

Easy Office Scan Fax for Android

Easy Office Scan Fax for Android

Phương Lan

Liên kết tải về