EMS SQL Query for SQL Server

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 9,1 MB
 • Lượt xem: 632
 • Lượt tải: 599
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Tất cả Windows
Giới thiệu

EMS SQL Query for SQL Server là một ứng dụng đơn giản, cho phép bạn nhanh chóng xây dựng các truy vấn SQL vào cơ sở dữ liệu Microsoft SQL. Với EMS SQL Query for SQL Server bạn có thể xây dựng hình ảnh cũng như chỉnh sửa trực tiếp từ một văn bản truy vấn có sẵn.

Giao diện đồ họa thân thiện giúp bạn kết nối với cơ sở dữ liệu, các bảng chọn, thiết lập các tiêu chí lựa chọn......Bạn có thể làm việc với các truy vấn cùng một lúc, chỉnh sửa các truy vấn, xem kết quả thực hiện trong nhiều chế độ và thực hiện bất kỳ hoạt động khác mà bạn muốn với các truy vấn cơ sở dữ liệu.

Một số tính năng chính của EMS SQL Query for SQL Server:

 • Hỗ trợ cho Microsoft SQL Server 7, 2000 và 2005
 • Hoạt động đồng thời với một số truy vấn trong cửa sổ riêng
 • Đăng ký cơ sở dữ liệu để làm việc với các cơ sở dữ liệu khi cần.
 • Nhiều kết nối cơ sở dữ liệu
 • Cú pháp nổi bật "quick code" và bàn phím mẫu để chỉnh sửa văn bản nhanh hơn.
 • Tạo ra các biểu đồ dựa trên các truy vấn
 • Hỗ trợ các dữ liệu UNICODE
 • Thực hiện truy vấn không đồng bộ.
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.