EMS DB Comparer 2010 for SQL Server

Tải về
3 (1) EMS Software Development Dùng thử 396 Dung lượng: 11 Byte Ngày: Yêu cầu: Windows 2K/XP/2003/Vista/Vista64/7/7x64

DB Comparer for SQL Server là một ứng dụng để so sánh và đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu. EMS DB Comparer for SQL Server cho phép bạn xem tất cả những khác biệt trong cơ sở dữ liệu, so sánh và thực hiện một "kịch bản" tự động, phát hiện và loại bỏ sự khác biệt trong cấu trúc cơ sở dữ liệu SQL Server

Với EMS DB Comparer for SQL Server bạn có thể làm việc với một số dự án cùng một lúc, xác định các thông số so sánh, các báo cáo khác nhau...

Một số tính năng chính của EMS DB Comparer for SQL Server:

 • So sánh và đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu.
 • Đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu thực hiện từng bước bằng tay hoặc tự động
 • Khả năng tạo báo cáo với cơ sở dữ liệu khác nhau.
 • Khả năng tự động hoá cơ sở dữ liệu so sánh và đồng bộ hóa bằng cách sử dụng các ứng dụng Console
 • Một loạt các tùy chọn để so sánh và đồng bộ.
3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 11 Byte
 • Lượt xem: 412
 • Lượt tải: 396
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows 2K/XP/2003/Vista/Vista64/7/7x64