English Chinese Dictionary for Android Từ điển Anh - Trung

Tải về
  • Đánh giá:
    4 ★ 2 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 52 MB
  • Lượt xem: 962
  • Lượt tải: 957
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android 2.2 and up
Giới thiệu

Bạn dễ dàng có thể tham khảo trên 50.000 từ với từ điển Anh - Trung Quốc (Từ điển offline) và MP3, 150,000 từ điển Anh - Anh (Từ điển offline). Đặc biệt là bạn có thể tìm kiếm một từ trong hai từ điển Anh hoặc Trung Quốc (hai trong một).

Bạn có thể dễ dàng tham khảo 2.500 câu tiếng Anh đàm thoại và phát âm cho mỗi câu.

Chủ đề 1: Ăn
Chủ đề 2: Bưu điện
Chủ đề 3: Cảm ơn, xin lỗi
Chủ đề 4: Xin chào
Chủ đề 5: Chúc mừng

English Chinese Dictionary for Android

English Chinese Dictionary for Android

Phương Lan

Liên kết tải về