English Vietnamese Dictionary for iOS 1.0.11 Tra cứu từ điển Anh - Việt

Tải về

Đây là từ điển Anh Việt và Việt Anh, có chứa 205,000 bài dịch. Cơ sở dữ liệu sẽ được tải về trong lần đầu tiên chạy ứng dụng, nên bạn không cần kết nối Internet vẫn có thể tra từ điển được.

Tính năng chính:

 • Lịch sử - các từ bạn xem đều được lưu trữ ở mục lịch sử.
 • Yêu thích - bạn có thể thêm từ vào danh sách yêu thích bằng cách nhấp vào biểu tượng "ngôi sao".
 • Quản lý danh sách lịch sử và yêu thích - bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa các danh sách đó.
 • Đa dạng tùy chọn - bạn có thể thay đổi phông chữ và chủ đề của ứng dụng (chọn một trong các chủ đề về màu sắc).
 • Kiểm tra chính tả từ sử dụng modul đọc văn bản.
 • Tìm kiếm theo bối cảnh từ - nhấp vào bất kỳ từ nào trong bài dịch để tìm kiếm bản dịch của nó.

English Vietnamese Dictionary for iOSEnglish Vietnamese Dictionary for iOSEnglish Vietnamese Dictionary for iOS

3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Version: 1.0.11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 8,7 MB
 • Lượt xem: 635
 • Lượt tải: 543
 • Ngày:
 • Yêu cầu: iOS 5.0 trở lên
Liên kết tải về

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm