English German Dictionary For Android Bộ từ điển Anh - Đức

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 4,9 MB
  • Lượt xem: 880
  • Lượt tải: 869
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android 1.5 and up
Giới thiệu

English German Dictionary là bộ từ điển miễn phí trên điện thoại Android. Từ điển Đức – Anh có hơn 86.000 mục, từ điển Anh – Đức có hơn 93.000 mục.

Các tính năng chính:

- Từ điển Đức – Anh có chứa hơn 86.000 mục.

- Từ điển Anh – Đức có chứa hơn 93.000 mục.

- Nếu điện thoại bạn sử dụng tiếng Anh, ứng dụng cho phép bạn gõ các ký tự đặc biệt của tiếng Đức. Nhấp vào nút SPEC CHAR trên đỉnh của màn hình chính thì các ký tự đặc biệt sẽ hiển thị.

- Có sẵn âm thanh khi sử dụng và cần kết nối mạng.

- Có thể thêm từ vào mục yêu thích.

English German Dictionary For Android

Tuyết Mai

Liên kết tải về