esDictionaries cho iOS 1.0 Từ điển tổng hợp phiên bản di động

Tải về
 • Đánh giá:
  4,7 ★ 10 👨
 • Phát hành:
 • Version: 1.0
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 127 MB
 • Lượt xem: 6.256
 • Lượt tải: 4.511
 • Ngày:
 • Yêu cầu: iOS 5.0 trở lên
Giới thiệu

esDictionaries là phiên bản di động của các bộ từ điển được tích hợp bên trong phần mềm học tập phổ biến trên máy tính PC.

Từ điển esDictionaries bao gồm

 • Anh-Việt: khoảng 300.000 từ trong mọi lĩnh vực như y tế, sinh học, vật lý, hóa học... bao gồm tất cả các từ đồng nghĩa.
 • Anh-Anh: hơn 200.000 từ.
 • Việt-Anh: là một từ điển đặc biệt được tạo ra bởi các từ điển Anh-Việt, trong đó có hơn 160.000 từ.
 • Sử dụng Word: giải thích về một số từ đặc biệt trong tiếng Anh.
 • Từ đồng nghĩa và trái nghĩa: bao gồm 15.000 từ được đồng bộ với từ điển Anh-Việt.
 • Tiền tố: bao gồm 242 tiền tố phổ biến
 • Hậu tố: bao gồm 119 hậu tố phổ biến
 • Âm thanh và hơn 2.000 hình ảnh.

esDictionaries for iOSesDictionaries for iOSesDictionaries for iOS

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Tìm thêm: esDictionaries