Vietnamese English Dictionary cho iOS 12.11.31 Từ điển Việt - Anh cho iPhone

Tải về
 • Đánh giá:
  3,3 ★ 90 👨
 • Phát hành:
 • Version: 12.11.31
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 77 MB
 • Lượt xem: 27.643
 • Lượt tải: 26.552
 • Ngày:
 • Yêu cầu: iOS 8.0 trở lên
Giới thiệu

Vietnamese English Dictionary - Dict Box for iOS là ứng dụng từ điển song ngữ miễn phí, offline và mạnh mẽ cho người Việt Nam.

Tính năng chính của Vietnamese English Dictionary

 • Từ điển offline/online phong phú
 • Cơ sở dữ liệu/âm thanh chất lượng cho nhiều loại ngôn ngữ
 • Từ điển offline
 • Nhanh và chuẩn xác
 • Tìm toàn bộ từ điển cùng lúc
 • Thiết kế đơn giản, độc đáo
 • Lược sử và bookmark
 • Cửa sổ thứ 2 để tìm kiếm nhanh
 • Tính năng gợi ý từ thông minh
 • Sắp xếp từ điển.

Loc Nguyen

Liên kết tải về