🖼️
🖼️
  • Babylon Dịch tự động văn bản Anh Việt

  • Babylon là một công cụ từ điển, dịch thuật văn bản miễn phí tuyệt vời. Với bộ từ điển hơn 75 ngôn ngữ cùng với khả năng dịch những đoạn văn bản tự động từ 77 ngôn ngữ ra tiếng Việt và ngược lại.
  • Xếp hạng: 4 471 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • VnDic Tra từ điển Việt Anh, Anh Việt online

  • VnDic là từ điển online thông minh, cho phép bạn tra từ điển Việt - Anh, Anh - Việt vô cùng nhanh chóng. Từ điển cung cấp có hình ảnh minh họa cho nghĩa của từ đó.
  • Xếp hạng: 3 3 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️